Doświadczenie w branży teletechnicznej, oraz aktualna pozycja naszej firmy zadecydowały o tym, że nieustannie zdobywamy kolejne rynki. Wieloletnie kontakty z firmami ogólnobudowlanymi, oraz chęć obsługi kompleksowo inwestycji to główne czynniki, które podyktowały nam konieczność rozszerzenia oferty o usługi elektryczne. Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze inwestorów w zakresie szeroko pojętych instalacji elektrycznych.

Wszelkie czynności opieramy na wieloletnim doświadczeniu i praktyce naszych pracowników, którzy posiadają wymagane uprawnienia SEP eksploatacyjne, dozorowe, jak również budowlane do projektowania i samodzielnego kierowania robotami elektrycznymi. Doświadczenie w branży, oraz wszechstronność przekładają się na jakość i korzystną cenę naszej oferty. Jesteśmy profesjonalistami, dlatego z radością witamy każdego nowego jak i stałego klienta.

Oferujemy szeroki zakres usług elektrycznych obejmujący:

  • kompleksowy montaż instalacji elektrycznych w nowo budowanych obiektach,
  • wymiana i rozbudowa istniejących instalacji elektrycznych,
  • montaż rozdzielnic elektrycznych wraz z osprzętem,
  • montaż instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
  • wykonywanie przyłączy energetycznych,
  • wykonywanie instalacji oświetlenia ulicznego, odgromowych, uziomów ochronnych - wraz z układami ochrony przepięciowej,
  • pomiary instalacji elektrycznych, badanie układów różnicowoprądowych, skuteczności zerowania, rezystancji izolacji,
  • inteligentne instalacje elektryczne,
  • instalacje RTV-SAT,
  • instalacje domofonów