Okablowanie strukturalne (sieć strukturalna) to szkielet systemów informatycznych, obecnie jedna z najważniejszych instalacji nowoczesnego budynku niezbędna do właściwej transmisji danych, głosu i obrazu. Nowoczesna sieć strukturalna musi być elastyczna i dynamiczna. Oznacza to, że musi odpowiadać nie tylko bieżącym potrzebom, ale również dostosowywać się do najnowocześniejszych technologii. Dobrze zaprojektowana i wykonana sieć, ułatwia rozbudowę, konfiguracje, adaptacje i modernizacje powierzchni biurowych przedsiębiorstwa.

Zaletą wdrożenia systemu okablowania strukturalnego (sieci strukturalnej) jest przede wszystkim uniwersalność, łatwość dostosowania do zmieniających się potrzeb użytkownika i funkcji pomieszczeń. Dzięki okablowaniu strukturalnemu, do jednego gniazdka możemy podłączyć telefon analogowy, a po prostym przełączeniu kabli krosujących w szafie teleinformatycznej, gniazdo to będzie nam służyć za gniazdo sieci komputerowej lub telefonu systemowego. Uniwersalność sieci strukturalnej daje możliwość rozprowadzenia kabli w budynku bez wcześniejszej znajomości urządzeń, które będą z okablowania korzystać, co wpływa na skrócenie czasu wdrożenia systemu telekomunikacyjnego.

Najbardziej rozpowszechnionym medium transmisyjnym używanym w sieciach strukturalnych jest kabel miedziany, oraz włókno światłowodowe. Czteroparowa skrętka miedziana w zależności od kategorii: 5 (100MHz)-100Mbit/s, 6 (250MHz)-1Gbit/s, 6a (500MHZ)-1Gbit/s, 7 (1000MHz)-10Gbit/s zapewnia szybkie i szerokopasmowe transmisje danych wewnątrz budynków. W zależności od potrzeb stosuje się kable nieekranowane (UTP) i coraz bardziej popularne kable ekranowane (FTP, SFTP). Istnieje możliwość zastąpienia materiałów izolacyjnych kabla z PCV na LSOH (LowSmokeZeroHalogen). Jednomodowe, bądź wielomodowe kable światłowodowe tworzą najnowszy standard szerokopasmowej transmisji danych. Najczęściej stosowane są w połączeniach budynkowych i między budynkowych. Zastosowanie odpowiednich komponentów i technologii jest kluczem do sprawnego i bezawaryjnego działania sieci.

W segmencie wielu dostawców elementów systemów okablowania strukturalnego, postawiliśmy na SCHRACK TECHNIK jako wiodącego partnera, który oferuje miedziane i światłowodowe systemy okablowania strukturalnego we wszystkich ujętych w normach klasach i kategoriach oraz zapewnia szeroką gamę wariantów montażowych. W ofercie znajdują się również komponenty pasywne, kable do transmisji danych oraz szafy krosowe, serwerowe wraz z wyposażeniem dodatkowym. Schrack Technik samodzielnie opracowuje, wdraża i produkuje komponenty, które z założonymi podwyższonymi parametrami są również dopracowane pod kątem współdziałania z innymi elementami systemu. Stąd też wybór całościowych rozwiązań Schrack Technik od projektu przez dostawę, aż po wykonawstwo kompletnego systemu jest niezwykle korzystny i zawsze gwarantuje zwiększone zapasy transmisyjne. Dlatego mając świadomość najwyższej wydajności, jakości i niezawodności swoich rozwiązań producent oferuje możliwość objęcia zainstalowanego systemu bezpłatną 25-letnią gwarancją.