Najpowszechniejszą formą ochrony mienia jest system alarmowy, który pozwala zasygnalizować zagrożenie związane z nieuprawnionym wtargnięciem do obiektu, bądź terenu chronionego takim systemem. Jednak, aby ta powszechna forma była w pełni bezpieczna i przyjazna w użytkowaniu niezbędna jest właściwa ocena, wybór koncepcji i odpowiednia konfiguracja systemu.