Drukuj

Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO) - to w specjalny sposób zaprojektowany i wykonany system nagłośnieniowy służący do głosowego powiadomienia osób przebywających w budynku o ewentualnym wystąpieniu zagrożenia takiego jak np. pożar, akt terrorystyczny czy inny stan, który może mieć wpływ na bezpieczeństwo ludzi przebywających w budynku. Poprzez nadawane komunikaty głosowe zapewnia on możliwość w sposób automatyczny (dzięki współpracy z systemem sygnalizacji pożaru SAP) lub manualny (podawanie komunikatów przez uprawnioną osobę kierującą akcją ratowniczą) sprawną, bezpieczną i skuteczna ewakuację osób przebywających w obiekcie.

Należy zwrócić uwagę, że Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze mogą być wykorzystywane do typowych funkcji komercyjnych takich jak nadawanie muzyki w tle, transmisja reklam, informacje o promocjach czy nadawanie komunikatów informacyjnych kierowanych do określonych odbiorców. Funkcje te ( są automatycznie odłączane w przypadku powstania zagrożenia i przejścia systemu w tryb ewakuacji) mogą być szczególnie przydatne w obiektach typu centra handlowo-rozrywkowe.