Zadaniem nowoczesnych systemów sygnalizacji pożarowej (SAP) jest jak najszybsze wykrycie zagrożenia pożarowego, identyfikację miejsca jego powstania oraz informowanie o zaistniałym niebezpieczeństwie personelu i straży pożarnej. Wykrycie dymu przed pojawieniem się płomieni pozwala uniknąć ogromnych zniszczeń, strat materialnych, oraz umożliwia bezpieczną ewakuację ludzi. Instalacje SAP, umożliwiają wykrycie pożaru w początkowej jego fazie, co pozwala uratować życie ludzkie i mienie, oraz zapobiega katastrofom budowlanym. Bez względu jednak, na użyte elementy składowe, każdy profesjonalny system przeciwpożarowy oferuje podobny zestaw funkcji. Zasadniczymi elementami każdego system wykrywania i sygnalizacji pożarowej są:

 

  • analogowe adresowalne centrale pożarowe

System zbudowany na analogowych adresowalnych centralach pożarowych gwarantuje, że każdy element na pętli ma przypisany unikatowy adres. Dzięki temu centrala identyfikuje podłączone do niej urządzenie. Z kolei system analogowy mówi nam, że każda czujka i moduł przekazują do centrali informację o swoim stanie. Centrala na podstawie otrzymanych danych odpowiednio reaguje. Pozwala to na znaczne poszerzenie funkcjonalności systemu m.in. dzięki informowaniu o alarmie wstępnym, możliwości indywidualnego ustalania czułości elementów, kompensacji zanieczyszczeń czujek optycznych lub zmianie czułości systemu w zależności od pory dnia.

  • czujki pożarowe i ręczne ostrzegacze ROP

 

czujka optyczna dymu jest przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu, towarzyszącego powstawaniu większości pożarów. Umożliwia wykrycie pożaru w jego początkowym stadium, gdy materiał jeszcze się tli, co następuje na ogół długo przed wybuchem otwartego płomienia i zauważalnym wzrostem temperatury. Czujka charakteryzuje się znaczną odpornością na wiatr, na zmiany ciśnienia i kondensację pary wodnej. Ma dużą czułość na dym widzialny.

 

czujka ciepła, nadmiarowo różniczkowa jest przeznaczona do wykrywania i sygnalizowania zagrożenia pożarowego lub pożaru w pomieszczeniach zamkniętych, w których w pierwszej fazie pożaru może występować szybki przyrost temperatury lub, gdy temperatura w pomieszczeniu wzrośnie do wartości stanowiącej zagrożenie pożarowe.

czujka wielosensorowa dymu i ciepła jest przeznaczona do wykrywania początkowego stadium rozwoju pożaru, podczas którego pojawia się dym i (lub) następuje wzrost temperatury. Charakteryzuje się znaczną odpornością na ruch powietrza i zmiany ciśnienia. Zastosowanie podwójnego układu detekcji dymu oraz podwójnego układu detekcji ciepła zapewnia podwyższoną odporność na fałszywe alarmy, np. spowodowane przez parę i pył.

ręczny ostrzegacz pożarowy ROP przeznaczony do ręcznego uruchomienia systemu sygnalizacji pożarowej przez osobę, która zauważyła pożar.

  • urządzenia sygnalizacyjne

 

sygnalizator akustyczny jest przeznaczony do lokalnego akustycznego sygnalizowania pożaru. Załączany jest, na polecenie wysłane przez centralę, po spełnieniu zaprogramowanych kryteriów zadziałania np. po wykryciu pożaru w wybranej strefie dozorowej, alarmu ogólnego w centrali, itp.