Drukuj

Zadaniem nowoczesnych systemów sygnalizacji pożarowej (SAP) jest jak najszybsze wykrycie zagrożenia pożarowego, identyfikację miejsca jego powstania oraz informowanie o zaistniałym niebezpieczeństwie personelu i straży pożarnej. Wykrycie dymu przed pojawieniem się płomieni pozwala uniknąć ogromnych zniszczeń, strat materialnych, oraz umożliwia bezpieczną ewakuację ludzi. Instalacje SAP, umożliwiają wykrycie pożaru w początkowej jego fazie, co pozwala uratować życie ludzkie i mienie, oraz zapobiega katastrofom budowlanym. Bez względu jednak, na użyte elementy składowe, każdy profesjonalny system przeciwpożarowy oferuje podobny zestaw funkcji. Zasadniczymi elementami każdego system wykrywania i sygnalizacji pożarowej są:

 

System zbudowany na analogowych adresowalnych centralach pożarowych gwarantuje, że każdy element na pętli ma przypisany unikatowy adres. Dzięki temu centrala identyfikuje podłączone do niej urządzenie. Z kolei system analogowy mówi nam, że każda czujka i moduł przekazują do centrali informację o swoim stanie. Centrala na podstawie otrzymanych danych odpowiednio reaguje. Pozwala to na znaczne poszerzenie funkcjonalności systemu m.in. dzięki informowaniu o alarmie wstępnym, możliwości indywidualnego ustalania czułości elementów, kompensacji zanieczyszczeń czujek optycznych lub zmianie czułości systemu w zależności od pory dnia.

 

czujka optyczna dymu jest przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu, towarzyszącego powstawaniu większości pożarów. Umożliwia wykrycie pożaru w jego początkowym stadium, gdy materiał jeszcze się tli, co następuje na ogół długo przed wybuchem otwartego płomienia i zauważalnym wzrostem temperatury. Czujka charakteryzuje się znaczną odpornością na wiatr, na zmiany ciśnienia i kondensację pary wodnej. Ma dużą czułość na dym widzialny.

 

czujka ciepła, nadmiarowo różniczkowa jest przeznaczona do wykrywania i sygnalizowania zagrożenia pożarowego lub pożaru w pomieszczeniach zamkniętych, w których w pierwszej fazie pożaru może występować szybki przyrost temperatury lub, gdy temperatura w pomieszczeniu wzrośnie do wartości stanowiącej zagrożenie pożarowe.

czujka wielosensorowa dymu i ciepła jest przeznaczona do wykrywania początkowego stadium rozwoju pożaru, podczas którego pojawia się dym i (lub) następuje wzrost temperatury. Charakteryzuje się znaczną odpornością na ruch powietrza i zmiany ciśnienia. Zastosowanie podwójnego układu detekcji dymu oraz podwójnego układu detekcji ciepła zapewnia podwyższoną odporność na fałszywe alarmy, np. spowodowane przez parę i pył.

ręczny ostrzegacz pożarowy ROP przeznaczony do ręcznego uruchomienia systemu sygnalizacji pożarowej przez osobę, która zauważyła pożar.

 

sygnalizator akustyczny jest przeznaczony do lokalnego akustycznego sygnalizowania pożaru. Załączany jest, na polecenie wysłane przez centralę, po spełnieniu zaprogramowanych kryteriów zadziałania np. po wykryciu pożaru w wybranej strefie dozorowej, alarmu ogólnego w centrali, itp.